Какво е носещата конструкция на покрива

Носещата конструкция е покривната част на покрива, което гарантира нейната стабилност и здравина изисква сила, здравина и дълготрайност. Носещата конструкция трябва да бъде надеждно едно с друго, да прехвърлят товара. Носещата конструкция на покрива не трябва да е повреден, или нестабилна. 
Предложение покрив или всяка друга структура, трябва да се борави правилно, както и да се използват определени материали. В противен случай има на покрива на къщата ще бъде нестабилна и да падне.