Какви са греди, греди

Греди, греди са носещи елементи, които се поемат товара, например. Покрив натоварване. Гредите са стоманени конструкции. Стоманобетонните греди се наричат. Балки лек, като по този начин лесно да се справя. За нискоенергийни и пасивни къщи се използва за предотвратяване образуването на топлинни мостове. Те са също като у дома си, които имат тавани с големи участъци, дървени тавани и бунгала.