Какво е модификатор ъгъл честота

Модификатор ъгъл честота е параметър, който експресира относително отклонение в ефективността на слънчев колектор с ъгъл на падане на светлина по отношение на нормалната честота. Изразява ъгъл зависим оптичните свойства на колектора.