Каква е височината на сградите

Височината на сградата е сумата от височината на корниз и покривни височини.  За сгради, които не надвишават височина от повече от 5 м не е нужно разрешение за строеж. За стопански сгради с височина от 7 м.  За оранжерии и други малки структури като перголи или навеси за кола Височина не трябва да надвишава 2 m сграда. В противен случай, ще трябва да кандидатстват за разрешение за строеж.  Тези параметри не се прилагат за изброените сгради.  Независимо дали имотът ви е в защитена зона, можете да видите в офис сграда в близост.