Какво е пейзажа

Пейзаж характер е съвкупност от природни, културни и не на последно място, исторически забележителности или места. От други подобни места в пейзажа защитена от закона, който забранява всякаква по-фундаментален начин да се намесва в неговите характеристики без надлежно разрешение. Това е всичко за изграждане на сгради, които не винаги са съвместими от цялостното послание на района. Герой на ландшафта може да бъде разделена на природен и културен пейзаж. Естественият пейзаж е почти недокоснати от човешка ръка и по-голямата част от него се състои от само натурални елементи. Културният пейзаж е точно обратното и се прави почти напълно човешки.