Какво е пейзажа

Релефът е част от земната повърхност, която има свой отличителен природа. Това е набор от природни и цивилизация елементи. Тя обикновено се състои от всички водни обекти, животни, почва, растителност, както и, разбира се, е неразделна част от едно лице, както добре. От гледна точка на екологията е компактна система, които взаимодействат един с друг като естествени ефекти и ефекти мъж или синтетични съставки, като например магистрали.