Какво е план за използване на земята

използване План земя е от съществено значение за по-нататъшното планиране на градове и села. Планът показва многофункционална част, но също така и моно-функционални области. Този план предвижда задължително функционално използване на пространството за цялата територия на общината . Необходимостта от решения относно използването на земята генерален план е разделен на отделни поземлени имоти приблизително същите области.