Какво е кадастрална карта

Кадастралната карта е карта, която показва всички територии и свойства, които са регистрирани в Службата Land. Това може да доведе до хартиен носител, но днешните кадастрални карти са напълно цифровизирани и достъпни за обществеността ток на подходящи сайтове. Цялото съдържание е в цифрова кадастрална карта, описан от цифрите, които в много отношения по-лесни за търсене. Чешки кадастрални карти са създаването на държавата.