Какво е урбанизъм

Урбанизъм е дисциплина, която е насочена към създаване и развитие на населените места, които бяха балансирани и функционални единици.  Urban дизайн включва дизайн оформлението на населените места, части и свързаните с тях части от пейзажа, архитектурата е базиран на.  Урбанизъм и е част от учението на градския живот и култура.  модерен планиране на града не може без модерно. Всичко трябва да бъде проектирана като функционални единици и балансирана структура. В Бохемия е типичен пример за урбанизъм в Злин, който планира Франтишек Лиди Gahura, гр архитект. Градове на бъдещето са тези, които са перфектно балансиран по отношение на трафик, работа, жилище, но и развлечения и атракции. Нуждите и изискванията на обществото непрекъснато се развиват и урбанизъм е рядък пример.  Urban състав на базата на ландшафта облекчение, естествени и доминиращ сграда, консервирани историческа стойност на мястото, елементите, които поддържат пространствената ориентация на населените места другите свойства и ландшафта.