Какви са дълъг живот дизайн

Изграждане на дълъг живот е конструкция, която е проектирана и изработена така, че да може да изпълнява своята функция в дългосрочен план. Обикновено това е най-малко десет години. Животът се разбира способността на строителните работи при нормален режим на работа, но ако има сериозни щети, този живот е драстично намалена. В много случаи дори е необходимо, за да се пристъпи към събаряне на сградата.