Какво е стопанска постройка

Сградата е предназначена за селското стопанство животновъдството, животински продукти за съхранение, приготвяне и съхранение на храна и постеля, продукти за растителна защита и селскостопански услуги. Ферма сграда могат да бъдат предназначени само за селскостопански дейности, или жилище.  Големи и малки стопански постройки са предмет на законодателството на поземления фонд и той трябва да бъде компетентния орган, за да поискате разрешение.