Какво е защитна зона

Защитена зона е определена зона, в която са забранени дейности, различни от тези, за които е дадено пространство, ограничено.  Ако това е за защита на земя зона, това може да намали драстично значително усложни планираното изграждане на къщата. Има няколко вида охранителни зони.  Създава се по линията на инженерни и телекомуникационни мрежи, транспортни съоръжения, защитени опазване на културното наследство, и т.н. Охранителните зони са определени със закон.  Информация за наличието на буферни зони предоставят разрешителни за строеж.