Какво е мълниезащита

се изисква защита Светкавица, въз основа на Закона за строителство. Оборудване за защита от мълния представлява ограничаване оборудване, гръмоотводи, заземяване.  Защита от мълнии и атмосферно и превключване Пренапреженията стандартни нови и съществуващи сгради. Светкавица трябва да бъдат защитени в цялата къща, но и електропроводи, телефонни линии и антени.  Закрила може да бъде изградена и постепенно, но съществува риск от повреда на оборудването.