Каква е формата на покрива

Покрив прекратява над сградата и я предпазва от време. Формата на покрива след това се избира в зависимост от местоположението на къщата и от местните климатични условия. В субтропичния и тропичния зони са най-широко използвани плоски покриви, докато в умерените и студен климат са общ покрив с диагонал форма. Други форми на покрива са хип, gambrel , палатка или трион. При избора на формата на покрива също е важно, независимо дали използвате тавана или не. В случай на жилищни площи не трябва да се намесва в гредите свободно движение.