Какво е пейзаж единица

Пейзаж елемент е елемент от повърхността на земята, в която един към друг в сложни релационна вериги работят различни части на ландшафта, заедно с ландшафта фактори. Сред тях са, например, земното покритие, растителност или пътища. Всеки пейзаж единица има малко по-различна структура, която я отличава от други подобни устройства.