Какво е новото строителство

Ново строителство се характеризира с изграждането на нови сгради, инженерна и транспортна инфраструктура. Ново строителство в градовете води до нови възможности на жилищата. Разработчиците се готвят нови и нови проекти. Ново строителство също е обща върху краищата на градове, където семейства изграждат, например, дървени къщи .  Сателитни градове са сред най-новата конструкция, състояща се от отделни жилища или нетипични къщи.