Какво е География

География е наука, която изучава структурата и взаимодействието на различните системи на повърхността на Земята, тяхното развитие и взаимодействие. В Чешката република за тази наука често използва термина "география". География обикновено се разделя на няколко категории - социално, физическо и регионална география и картографията. В тази дисциплина, ние можем да се срещнат в специални термини, които се отнасят до географията на Луната (селенография) и географията на Марс (areografie). Като география вече започна древните. Основно египтяни и финикийци са били в тази посока много успешни, когато в състояние да записва на картата и обширна територия и ресурси от различни суровини.