Какво е неоправено земята

Неоправено земята е областта, при които не се отделя от почвения профил скала задната триъгълник.  Тя позволява на успешното развитие на растителността и природните дъждовна вода обаче.