Това, което се подготвят

Коси е дървен елемент, който е прикован на долната страна на гредата наклонена към ръба на канавката, служещ като надлъжни укрепващи ферми в системите за ребрата. Особено в дървени сгради трябва да бъдат добре проектирани. Използва се, за да всякакъв вид строителство е награден максимална твърдост. Укрепващи предотвратява вертикални структурни елементи на деформация, която също ще доведе до колапс на структурата. Разтворът може да бъде под формата на подпори и свързващи пръти. В дървени сгради може да се види във вид на наклонени скоба греди или твърди плочи, стомана, плоски или въжени дръжки, перфорирани ленти. Мястото трябва да е по диагонал към вертикалните поддържащи конструктивни елементи. Трябва да се гарантира, че вертикалните елементи nesvíralo твърде остър или твърде тъп ъгъл. Bad укрепване може да предизвика движения в структурата, което води до дисфункция на прозорци и врати отвори, или напукване настъпва стъкла.