Какво е неефективно височина

Неефективна височина разкрива височина устата петата и комина. Това е разликата във височината между оста на комина и комин комин. Неефективно или средна височина тесен отвор стека за твърдо гориво уреди трябва да бъде най-малко 1/10 от ефективната височина, за уреди, дърво 1/20 на ефективната височина, с уреда на течни и газообразни горива в тесен комин димните трябва да бъде 150 мм в средата и човека 250милиметра.