Какво е реостат

Реостат се регулира или превключване на резистор. Тя се изпълнява като набор от резистори често с много държавни ключ или като плъзгащи се резистор, който се навива на изолационни тялото. Плъзгащи Реостати имат заключване пролетта. Реостат се използва за задаване висшите сили на 1 W-горе. Днес тя се използва само за стари машини и лаборатории. Те заменят елементите на полупроводникови. Недостатъкът е голям реостати осуети изпълнение. 

Dimmer е свързан последователно с уреда, когато промяната в съпротивлението може да се контролира с реостат текущата преминаване през веригата. При пълно съпротивление реостат достигна най-ниските стойности.