Какво е промяна на предназначението

Промяна на предназначението е да се промени функцията на сградата. Сграда в строеж záona раздел 85 може да се използва само за целите, се счита, че одобрението сграда или сграда разрешение за окончателно. За да промените възстановяване в своята оперативно използване, разширяване на производството или действия, които биха могли да застрашат здравето, живота или за околната среда, е необходимо да се поиска от сграда орган на решението за промяна на предназначението на сгради. По време на работа на удостоверението за сертификат заетост в същото време, създаването може да се излъчва. Промяна на предназначението трябва да бъде в съответствие с документацията за планиране, целите и задачите на пространственото планиране, общите изисквания за строителството и обществените интереси, защитени от закона и специални строителни регулации. В случай, че евентуална промяна на предназначението подлежи на промяна завършени структури трябва да имат разрешение за строеж или на уведомлението за строителството. В случай, че няма промяна в употребата на условно промяна на конструкцията, е необходимо да се направи офис забележите човек, който има тази собственост сграда или има правото за промяна на предназначението на сградата.