Какво е DIN (Standard)

DIN е стандартен етикет, който въвежда в Германия в началото на миналия век и се използва и днес. Това е регламент, който установява характеристиките и свойствата на различни материали, продукти и методи на производство. Това не е стандарт, който е определен от закона, но в повечето случаи, те се изисква по договор, така че не са успели средства за финансовите загуби на дружеството. Благодарение на стандарти, например, производственият процес може да замени отделните компоненти, което прави целия процес по-ефективен. Много стандарти DIN превзеха Чехия.