Какви са разположени сгради

Разстояния от друг сгради са дадени с Постановление № 501/2006 Coll. общи изисквания за използване на земята. Разстоянията между сгради трябва да отговарят на изискванията на градските, архитектурни, санитарни, противопожарни безопасност. Той трябва също да отговарят на редица изисквания за опазване на паметници, изисквания за дневна светлина, за благоденствието на живот. Ако редови къщи създава свободно пространство, разстоянието трябва да бъде най-малко 7 m. Разстояние гаражи, малки сгради върху имота, като перголи или навеси за колата, от границите на съседните сгради са не по-малко от 1,5 метра. Разстояние външния ръб на покрива не трябва да е повече от 1 м.  На места, където домове отговарят на изискванията на перспектива градоустройство, те могат да бъдат малки структури на границата.