Какво е билото

Ridge е специфичен тип торби, които са обхванати от други плочки, поставени върху горната част на покрива . В този момент, има и на върха на покрива. В зависимост от вида на покривно покритие, което се използва за формиране на покрива, след това се избира и билото. Може да бъде под формата на глинени плочки или да бъде направен от бетон. Покрития на билото могат да имат значително по форма.