Какъв е графикът за строителството

Строителство график, или на графика за строителството, графика на отделните дейности, които трябва да се проведат в определеното време рамката при изграждане нищо по-голямо от кучешка колиба . За по-големи поръчки, е необходимо да се предостави график, заедно с други документи за оценка на офис сграда. За по-малки сгради, като къщи , че не е необходимо да има план, но това е винаги по-добре да се развива поне малко график. Не е необходимо да го последват към писмото, но строителството на плана за време може да работи в много по-ефективно и често по-евтино.