Какво е канализация

Реконструкцията означава среда за възстановяване. Този термин е използван за първи път в началото на осемнадесети век, когато е било необходимо, за да се подобри значително много подходящи хигиенни условия, които по това време се застояха в повечето европейски градове. На практика това може да означава изграждане канализация лечение на цели квартали, където често е необходимо да се пристъпи към разрушаване на много сгради. Днес толкова радикални процедури се извършват много по-малко, тъй като сега те са част от планираните от съвременните хигиенни стандарти на нови градове. Реконструкцията така в съвременния свят засяга предимно възрастните части на селото.