Какво е най-слънчевата излъчване

Слънчевата светлина пътува до нас под формата на електромагнитно излъчване. Облъчване или слънчева радиация количество от директна слънчева радиация инцидент на площ от 1 m2 на 1 сек. Това е плътност на мощността, която се измерва в килоджаули, върху хоризонтална или наклонена повърхност на 1 м2. Слънчевата радиация зависи от слънцето постоянно, географското местоположение, ден и час на годината, надморската височина на слънцето над хоризонта, но също така и за състоянието на атмосферата. Това е важен фактор в биосферата, защото това зависи от местната флора и фауна.