Какво е изчисляване на количествата

Изчисление на оценката е да се определи областта на полигони, които изграждат образа на отделни парцели. Изчисляването може да бъде извършено чрез разлагане на прости геометрични форми, съдържанието се изчисляват чрез формули. В случай, че известните координатите на всички точки за пробив, се използват при изчисляването на количествата на координатите. На базата на известните райони се извършва след границите на сетълмент, или на парцелите. Изчисление на разпадане продължава като по подходящ начин разделя модел на триъгълници, четириъгълници и трапеци. Области на отделни изображения се изчисляват и се сумират. Обикновено областта брои два пъти и след това получената сума, разделена на две.  Изчисляване на оценка се прави с подходящо намалени координира докато намаляването не влияе на резултатите. Моделът трябва да бъде затворена предписания на часовниковата стрелка. Когато предписание на часовниковата стрелка съдържание идва отрицателен.