Какво е екосистема

Екосистемата е съвкупност от всички живи и неживи компоненти, които се намират в околната среда и да общуват и да си взаимодействат. Има два основни екосистеми - естествени и изкуствени. Natural екосистема работи без никаква или минимална човешка намеса. То се провежда в естествен и самообновяване. Изкуствен екосистема от своя страна е изцяло под властта на един човек, който се занимава с това редовно. Този тип екосистема е преобладаващата днес. Ние го пуснат в градини, паркове, гори или полета.