Каква е ширината на пространството улица

Ширината на пространството улица може да се мисли като на разстояние от противоположните улични линии.  Минималната ширина на конкурса, когато достъпът до жилищна сграда е 12 m, ако тя е еднопосочна комуникация, тя може да бъде намалена до 10 м. Минималната ширина на конкурса, където достъпът до фамилната къща е 8 m, ако тя е еднопосочна комуникация, тя може да бъде намалена до 6,5 метра. Част от публичното пространство е и най-малко една алея за пешеходци с ширина мин. 2 MS използването на инвалидна количка. Минималната ширина на комуникация между парцели указ определя общите изисквания за използване на земята 501/2006 Coll.