Какво е административна процедура

Административно управление е процесът на административен орган, че ще издаде решение за отмяна, за създаване или промяна на права или задължения, които са специално определени човек. Административната процедура включва и процедура, проведена процедурата по изпълнение да издаде отношение, процедурата за сключване на договори за обществени поръчки и т.н. Административно дело в Чешката република коригирани Административнопроцесуалния кодекс, който установява обща процедура на административни производства. Основните правила са важни за тълкуване, те се прилагат поотделно, пряко регулиране на поведението на лица в административното действие фигура. Съдебни спорове започва започването му по искане или по своя собствена, а след това се събират документи, осигуряване на пътниците, тогава следващата стъпка е решение, преглед на управлението на действието и отнемане.