Каква е височината на стрехите

Стреха височина е разстоянието между земната повърхност и стрехите .  Оптималната височина на канавката 150 до 180 мм.  В случая на ферми е твърде ниски стрехи подходящи за малък капацитет. Има и малко ефективна височина на опората на съцветие.