Какво е отражение, отражение фактор

Коефициентът на отражение на оптичните свойства на материала, което показва колко светлина се отразява от материал по отношение на количество, което този материал се оказа. Отразяваща способност зависи от материала, неговия химичен състав и структура, състоянието на материала и неговата повърхност от дължината на вълната и на посоката на падане и отражение, поляризацията на светлината. Според повърхност е разделена на директен и дифузна светлина светоразпръскване. Измерванията на отразяваща използват няколко метода.