Какви са енергийни култури

Енергийните култури са култури, които се отглеждат за производство на енергия печалба под формата на въглеводород. Това биомаса се използва главно за горене, но енергийни култури често се отглеждат за газификация или анаеробно разграждане или производство на течно гориво на базата на. Тези култури обикновено са разделени на тревисти растения и дърво. Може би най-известният представител на енергийни култури в Чехия е изнасилване.