Какви са възобновяемите енергийни източници

Възобновяемите енергийни източници са от голямо значение за устойчивото подход към околната среда. Възобновяеми източници на енергия в Чешката република като вода, вятър, слънчева радиация, биомаса и биогаз, енергията, използвана от термопомпи, течни биогорива и геотермална енергия.  Възобновяеми източници на енергия се използват за производство на енергия за промишлеността, транспорта и домакинствата.  Възобновяеми източници на енергия в Чешката република са подкрепени от различни грантове.