Какво е правото на собственост

Правото на собственост или владение са пряка и единственото законно имуществото на лице (собственик) над определени неща. Правото на собственост е сред най-големите правото собственост. Това е абсолютен акт срещу всяко друго лице, с изключение на договорното право, които работят само между страните в предприятието.

Правото на собственост е от съществено значение за съществуването и функционирането на свободен пазар и пазарна икономика. Той съответства на задължението на всички други лица, които не нарушават собственик при упражняване на правата си по делото. Това право е защитено от международни договори за правата на човека и Хартата на правата и свободите. За нас това се настройва на Гражданския процесуален кодекс, според който тълкуване е възможно да притежават всичко, което принадлежи на някого, те са всички материални и нематериални неща, естеството на които тя признава. 

Правото на собственост се разглежда като съвкупност от няколко индивидуални права - правилното нещо да се запази правилното нещо да се използват и да се наслаждавате на своите плодове и ползи, правото да се разпорежда с този въпрос, тъй като тук идва правилното нещо да си тръгне, да не се използва, тя дари, го продават или завещае, различно бъде променен унищожи или да го изостави. Винаги трябва да се извърши в рамките на върховенството на закона, без да нарушава правата на другите, или вреда и тормоз на хората.