Какви са възобновяеми източници

Възобновяемите източници са естествени източници на естественото възобновяване. След това тези средства са в състояние да се възстанови частично или напълно. Това е проява на природен геофизични и космически енергии.  Възобновяемите енергийни източници са вятър, вода, слънчева светлина, за биогаз, биомаса и др. През определен период те са на разположение почти непрекъснато, което се различава например от изкопаеми горива.  Възобновяеми източници имат само минимално въздействие върху околната среда.