Какво е жилищен комплекс

Жилищният комплекс е единен архитектурен дизайн на жилища. Жилищният комплекс е обикновено класическа къща, която се състои от традиционни и изпитани от времето материали в контраст с модерното. Комплексът може да няма огради или стени и затворена част е толкова прозрачен и непрекъснато.  Вили стоят на собствените си парцели, по отношение на пластичност терен.