Какво е документация проект

Проектна документация е колекция от двуизмерни диаграми и чертежи, които са придружени от текст, част, която служи като описание на сгради или оборудване.  Въз основа на документацията на проекта трябва да бъде проектирана всяка сграда.  Проектна документация трябва да бъде подчинена на изискванията на строителството, които са дадени от Закона за строителството и свързаните с него нормативни актове.

В проектната документация могат да се обработват само от оторизиран персонал. Рисунките могат да имат за цел представяне или ориентация, или да правят запис на първоначалното състояние на обекта. Основната цел е да се покаже реалното състояние на мястото или да възрази и да предоставят достатъчно информация за строители и производители.
 
Проектна документация е изисквания подчинение строителство, които са регламентирани от Закона за строителството и свързаните с различни нормативни актове. Проектна документация в oblastit техническо решение трябва да отговаря на общите технически изисквания за изработката и на територията на определени места трябва да отговарят на изискванията за изграждане от градските наредби.