Какво е парцел

Изграждане на земя или сграда земята е и мястото, определено за изграждане на къща или друга собственост. Парцел за къща на свързването в мрежа. Придобиване на земя за строеж не е евтино. При избора на имот, има много фактори, които влияят на жилища.  Цялата информация за имота се намира на имотния регистър, общинската власт в съответствие с зониране намери целта, за която може да се използва земята.