Каква е веригата на площ домове

Верига сгради къщи са къщи , които са разделени от зимна градина , гаражи и т.н.  Верижна област възниква множество връзки в сравнение с RD и редови къщи с различна ширина на участъка, а също и не отговаря на третия контакт периферна структура. Този район е подходящ до пистите и в самолета. Разположението на дома, местоположението на прозорци и врати, това зависи от ориентацията на земята и от изискванията на строителя.