Какво представлява отчетът за пожар

Пожар докладва решения за пожарна безопасност и е неразделна част от изграждането на проектна документация, за да се представя на сграда орган. Този доклад оценява изграждане и оформление на конкретни сгради, включително предложената техническа и пожарна безопасност оборудване.  Според размера на сградата се третира технически доклад и пълна документация. Този доклад може да се направи само един човек, който е упълномощен от закона не. 360/1992 Coll., На професията на оторизираните архитекти и професията на разрешените инженери и техници, работещи в строителството, както е изменен.