Какво е индекса на пречупване

Индексът на пречупване е безразмерна физическа величина, която описва разпространение на светлината в материята. Те са разделени в абсолютно и относително връх индекс индекс почивка. Абсолютната индекс се определя като съотношението на скоростта на светлината във вакуумна среда с дадена среда. Относителната индекс е съотношението на скоростта на разпространение на светлината в двете среди. Индексът на пречупване се измерва с помощта на устройство, известно като рефрактометър. На измерване на практическо ниво, използван главно в медицината, например при определяне на относителната плътност на урината. По подобен начин в серумите открива наличието на целия протеин.