Какво е geoprvek

Geoprvek е модел изображение на действителния обект, който не може да бъде разделена на единици, които не са предмет на един и същи вид. Geoprvek допълнителни разбива три основни вида - полигон, на линии и точки пространствени обекти.