Какво е HDI

HDI е съкращение на термина Индекс на човешкото развитие. На английски език, това означава, Индекс на човешкото развитие. За разлика от по-известния от БВП не се съсредоточи върху икономиката, но и в други области на човешкия живот. Трите основни фактори са HDI материал стандарт на живот, ниво на образование и нивото на здравето на населението. Тези фактори, изглежда по-добре да се опише нивото на отделните държави и по този начин трябва да HDI, в близко бъдеще да стане наследник на БВП.