Какво е kartapesta

Kartapesta смес се наводнена хартия, креда и различни видове свързващи вещества, които се образуват в калъпи и се използват за различни повърхности във вътрешността на сгради. С kartapestou да рисува, мрамор или създаване на имитация на дърво или метал.