и помпи

Дълбок кладенец помпи се използват за изпомпване на вода от кладенци или резервоари.