Сглобяемите зали, брезент, неизолирани, зали

Сглобяеми зали са бърз и евтин начин за разширяване на производството и складови площи, или за изпълнение на големи паркоместа и помещения без продължително строителство, свързано с конвенционален метод сграда. Събрани зала може да бъде топло и без изолация , изпълнени в различни размери и дизайн.

Повече информация за сградите и мобилни домове също www.hotove-montovanehaly.cz .