неизолирани зали

Събрани зала без изолация е идеален за склад, хангар, гараж, работилница и спортна зала с дългосрочна и краткосрочна усвояване, защото тя премахва времеемко и скъпо строителство и лесно да го персонализирате с нуждите на вашия бизнес проект ...

Допълнителна информация може да бъде намерена на www.hotove-montovanehaly.cz